VARNOST ZA MOTORISTE

Priljubljenost motornih koles v Sloveniji je vse večja.

Število registriranih motornih koles se povečuje in s povečevanjem števila
motoristov na cestah se povečujejo tudi napake, ki lahkovodijo v prometne
nesreče.

Čeprav je v zadnjih letih skupno število prometnih nesreč upadalo, pa se
je število nesreč, v katerih so udeleženi vozniki motornih koles celo
povečalo.

Motoristi sodijo zaradi svoje izpostavljenosti v skupino ranljivih udeležencev
v prometu, zato se ob prometnih nesrečah težko izognejo poškodbam.

Delež hudo poškodovanih in umrlih motoristov je glede na skupno število
poškodovanih in umrlih v prometnih nesrečah bistveno višji, kot je njihov
delež v strukturi prometa.

VARNOST ZA MOTORISTE

Priljubljenost motornih koles v Sloveniji je vse večja.

Število registriranih motornih koles se povečuje in s povečevanjem števila motoristov na cestah se povečujejo tudi napake, ki lahko vodijo v prometne nesreče.

Čeprav je v zadnjih letih skupno število prometnih nesreč upadalo, pa se je število nesreč, v katerih so udeleženi vozniki motornih koles celo povečalo.

Motoristi sodijo zaradi svoje izpostavljenosti v skupino ranljivih udeležencev v prometu, zato se ob prometnih nesrečah težko izognejo poškodbam.

Delež hudo poškodovanih in umrlih motoristov je glede na skupno število poškodovanih in umrlih v prometnih nesrečah bistveno višji, kot je njihov delež v strukturi prometa.

Podjetje TIMPLAST je sodelovalo s Fakulteto za strojništvo, Univerze v Ljubljani pri razvoju pasivno varne opreme za vodenje in varovanje motoristov pri vožnji skozi krivine.

• Numerična simulacija naleta motorista v točkovne zaščite (COBISS.SI-ID: 16092187);

• Numerična simulacija in verifikacija PE stebričkov (COBISS.SIID: 16224539); • Numerična simulacija naleta motorista v zaščite in stebriček s pripravo predloga uporabe (COBISS.SI-ID: 16729627);

    • Dodatek k poročilu, Numerične simulacije naleta motorista v zaščite in stebriček s pripravo predloga uporabe – Analiza stebrička z maso 2,8 kg (3,75 mm debelina stene), UL FS: 5/014-2019, september 2019.

• Numerične simulacije naleta motorista v zaščite in stebriček s pripravo predloga uporabe (COBISS.SI-ID: 17064219)

Na podlagi rezultatov numeričnih simulacij sta bila razvita dva osnovna produkta: Pasivno varni usmerjevalni stebrički – PVS in blažilci trka za motoriste – BTM. Naknadno je podjetje TIMPLAST razvilo tudi modificirane PVS za montažo na jeklene varnostne ograje (v nadaljevanju JVO) in obojestranski znak za usmerjenje prometa skozi ovinke z možnostjo montaže na pasivno varne usmerjevalne stebričke (samostojno in z opcijo montaže na JVO). Hkrati program ponuja tudi pasivno varne usmerjevalne stebričke in označitev prometnega otoka s pasivno varnimi stebrički z znakom za obvezno smer.

Analiza HDPE stebričkov NUMERIČNE SIMULACIJE NALETA MOTORISTA V ZAŠČITE IN STEBRIČEK S PRIPRAVO PREDLOGA UPORABE 2018 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.

Podjetje TIMPLAST je sodelovalo s Fakulteto za strojništvo, Univerze v Ljubljani pri razvoju pasivno varne opreme za vodenje in varovanje motoristov pri vožnji skozi krivine.

• Numerična simulacija naleta motorista v točkovne zaščite (COBISS.SI-ID: 16092187);

• Numerična simulacija in verifikacija PE stebričkov (COBISS.SIID: 16224539);

• Numerična simulacija naleta motorista v zaščite in stebriček s pripravo predloga uporabe (COBISS.SI-ID: 16729627);

    • Dodatek k poročilu, Numerične simulacije naleta motorista v zaščite in
      stebriček s pripravo predloga uporabe – Analiza stebrička z maso 2,8 kg
      (3,75 mm debelina stene), UL FS: 5/014-2019, september 2019.

• Numerične simulacije naleta motorista v zaščite in stebriček s pripravo predloga uporabe (COBISS.SI-ID: 17064219)

Na podlagi rezultatov numeričnih simulacij sta bila razvita dva osnovna produkta: Pasivno varni usmerjevalni stebrički – PVS in blažilci trka za motoriste – BTM. Naknadno je podjetje TIMPLAST razvilo tudi modificirane PVS za montažo na jeklene varnostne ograje (v nadaljevanju JVO) in obojestranski znak za usmerjenje prometa skozi ovinke z možnostjo montaže na pasivno varne usmerjevalne stebričke (samostojno in z opcijo montaže na JVO). Hkrati program ponuja tudi pasivno varne usmerjevalne stebričke in označitev prometnega otoka s pasivno varnimi stebrički
z znakom za obvezno smer.

Analiza HDPE stebričkov NUMERIČNE SIMULACIJE NALETA MOTORISTA V ZAŠČITE IN STEBRIČEK S PRIPRAVO PREDLOGA UPORABE 2018 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.

OBOJESTRANSKI ZNAK ZA
USMERJANJE PROMETA
v ovinkih na pasivno varnem
stebričku s prefabriciranim
temeljem

OBOJESTRANSKI ZNAK ZA USMERJANJE PROMETA
v ovinkih na pasivno varnem
stebričku s prefabriciranim
temeljem

PASIVNO VARNI
USMERJEVALNI STEBRIČEK

s prefabriciranim temeljem
(PVS)

BLAŽILEC TRKA 
za motoriste
(BTM)

Nov standard SIST-TS CEN/TS 17342:2019 Oprema cest
– Oprema cest za ublažitev udarcev motoristov pri trkih v
varnostno ograjo, poleg motorističnih letev govori tudi o BTM.
Slednji je bil razvit v sodelovanju z UL FS.

BLAŽILEC TRKA 
za motoriste
(BTM)

Nov standard SIST-TS CEN/TS 17342:2019 Oprema cest
– Oprema cest za ublažitev udarcev motoristov pri trkih v
varnostno ograjo, poleg motorističnih letev govori tudi o BTM.
Slednji je bil razvit v sodelovanju z UL FS.

USMERJEVALNI STEBRIČEK
Z NOSILNIM ELEMENTOM
za JVO

PROMETNI OTOK,
znak za obvezno vožnjo na
pasivno varnem stebričku s
pritrdilno ploščo.

PROMETNI OTOK,
znak za obvezno vožnjo na
pasivno varnem stebričku s
pritrdilno ploščo.

USMERJEVALNI
STEBRIČEK
Stebrički (usmerjevalni pasivno varni-oranžni)
se lahko uporabijo tudi za kolesarje.

USMERJEVALNI
STEBRIČEK
Stebrički (usmerjevalni pasivno varni-oranžni) se lahko uporabijo tudi za kolesarje.